štvrtok 7. marca 2013

Referencie

Naše archívne služby využili:
Obecné úrady a Mestké úrady:
MsU Zlaté Moravce, MsU Vráble, OcU Beladice, OcU Topoľčianky, OcU Slažany, OcU Martin nad Žitavou, OcU Žitavany, OcU Lovce, OcU Žikava, OcU Tesárske Mlyňany, OcU Malé Vozokany, OcU Veľké Vozokany, OcU Nemčiňany, OcU Jelenec, OcU Čaradice, OcU Volkovce, OcU Žikava, OcU Jedlové Kostoľany, OcU Nová Ves nad Žitavou, OcU Pohranice, OcU Golianovo, OcU Žirany, OcU Klasov, OcU Nitrianske Hrnčiarovce, OcU Mojmírovce, OcU Ľudovítová, OcU Zbehy
OcU Veľký Cetín, OcU Velký Lapáš, OcU Jelšovce, OcU Babindol a iné.
Podnikateľské subjekty:
Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.
Dynamic Holding a.s.
Plastika Nitra a.s.
Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo s.r.o.
Petit Press a.s.
ENSECO a.s.
Ribe Slovakia k.s.
Ochrana a bezpečnosť SE a.s.
IDZK s.r.o.
FC Nitra a.s.
ACT Nitra s.r.o.
Iné:
Domov sociálnych služieb (DSS) Olichov,Detský domov (DeD) Žitavce, DeD Koliňany, DeD Sereď,
Národný žrebčín Topolčianky š.p.
ZŠ Pribinova Zlaté Moravce, ZŠ Sv. Don Bosca Zlaté Moravce, ZŠ Lukáčovce, ZŠ Obyce.

piatok 1. februára 2013

O nás

FoArch s.r.o.  poskytuje archívne služby od roku 2007. 
PONÚKAME
Spoluprácu a poradenstvo pri usporiadaní a triedení registratúrnych záznamov s vyznačením lehôt uloženia. Poskytujeme spoluprácu a poradenstvo pri vyraďovaní registratúrnych záznamov. Komunikujeme s príslušným štátnym archívom pri odovzdávaní spisov s trvalou dokumentárnou hodnotou. Popri hlavnom predmete podnikania sprostredkovávame aj bezplatnú skartáciu utajených dokumentov.
Našou prednosťou je individuálny prístup ku klientovi, ktorý je pri predmete ponuky firmy nevyhnutný  pre kvalitné odborné služby pre našich klientov. Nie sme veľkou či stredne veľkou spoločnosťou so zložitou štruktúrou riadenia, ktorá musí riešiť aj vzťahy aj vo vnútri firmy. 
FoArch s.r.o. je firma, ktorá  sa zameriava len na pracovný vzťah voči klientovi z čoho následne vyplýva vysoká spokojnosť našich klientov. Dôkazom sú menovaní klienti v príspevku blogu - referencie a ich vysoká spokojnosť s našou prácou. Nie sme zameraný iba na dynamický rozvoj vlastného podnikania, ale predovšetkým pomáhame organizáciám, ktoré potrebujú archívne služby.